SERVICE OG REPARASJON PÅ VARMEPUMPE

Viktige servicepunkter ved hovedservice:

 • Visuell kontroll av anlegget
 • Sjekke brakketer og vibrasjonsdempere på ute del
 • Sjekke eventuell gass lekkasje
 • Sjekke evt. rust og oksidering på utedel
 • Galvanisk korrosjon av elektrisk anlegg
 • Funksjonskontroll
 • Rengjøringav filter på innedel
 • Dyprens av innedel
 • Målinger og sjekk av utedel
 • Rengjøring av kjøleribber på utedelen
 • Opplæring av tekniker om hvordan du utnytter varmepumpen best mulig.

Er det mistanke om dårlig kjøling aller varme funksjon på pumpen skal det måles med manometer.

1 stk Kr 1750,- med avtale/ 1850,- uten avtale.

2 stk 3.200 kr 

Evt. reparasjoner utover garantien vil komme i tillegg.

BESTILL SERVICE

Ta kontakt med oss på telefon, eller fyll ut skjemaet under!
 • 400 03 682

5 ÅRS GARANTI

PÅ VARMEPUMPE

*For at vår produktgaranti på 5 år skal gjelde må din varmepumpe ha service annet hvert år for at du skal ha full garanti.

HVA KAN DU SELV GJØRE FOR Å VEDLIKEHOLDE DIN VARMEPUMPE?

Innedel – filtervask

Filtrene taes ut, støvsuges og vaskes lett i vanlig lunkent vann. Tidsintervallet mellom filtervasken kan variere noe avhengig av miljøet pumpen står i.

Mens det aktive elektrostatiske filteret i våre modeller varer hele varmepumpens levetid (12 – 15 år), bør filtre i andre konvensjonelle varmepumper byttes hver 6.-12. måned for å opprettholde filtreringseffekten.

Utedel – forsiktig vask

Utedelen holdes ren med en myk børste, eventuelt forsiktig spyling på lamellene.

NB! Ikke bruk høytrykkspyler på utedel da dette vil kunne brette aluminiumsfinnene og det er risiko for fukt i styresystemet. Benyttes hageslange bør det kun spyles på skrå nedover med begrenset trykk.