Service og reparasjon på varmepumpe

Bestill service

Alle får service avtale. Der vi tar kontakt annet hvert år. Da lever pumpen din lengre og du sparer mer på strømutgifter.

Bruk skjemaet under for å bestille service, eller ring oss.

Viktige servicepunkter ved hovedservice:

  • Visuell kontroll av anlegget
  • Sjekke brakketer og vibrasjonsdempere på ute del
  • Sjekke eventuell gass lekkasje
  • Sjekke evt. rust og oksidering på utedel
  • Galvanisk korrosjon av elektrisk anlegg
  • Funksjonskontroll
  • Rengjøringav filter på innedel
  • Dyprens av innedel
  • Dyprens av utedel
  • Rengjøring av kjøleribber på utedelen

Er det mistanke om dårlig kjøling aller varme funksjon på pumpen skal det måles med manometer.

Bergen Varmepumpeservice AS

Pris for varmepumpe service

Service
Kr 1850,- / 1650,- med avtale 1 stk service

Evt. reparasjoner utover garantien vil komme i tillegg.

Stue med varmepumpe
5 års garanti på varmepumper*
*For at vår produktgaranti på 5 år skal gjelde må din varmepumpe ha service annet hvert år for at du skal ha full garanti.

Hva kan du selv gjøre for å vedlikeholde din varmepumpe?

Innedel – filtervask

Filtrene taes ut, støvsuges og vaskes lett i vanlig lunkent vann. Tidsintervallet mellom filtervasken kan variere noe avhengig av miljøet pumpen står i.

Mens det aktive elektrostatiske filteret i våre modeller varer hele varmepumpens levetid (12 – 15 år), bør filtre i andre konvensjonelle varmepumper byttes hver 6.-12. måned for å opprettholde filtreringseffekten.

Utedel – forsiktig vask

Utedelen holdes ren med en myk børste, eventuelt forsiktig spyling på finnenes utedel.

NB! Ikke bruk høytrykkspyler på utedel da dette vil kunne brette aluminiumsfinnene og det er risiko for fukt i styresystemet. Benyttes hageslange bør det kun spyles på skrå nedover med begrenset trykk.