Service og reparasjon på varmepumpe

Bestill service

Flere velger å inngå en avtale om å få anlegget kontrollert av en fagmann tre ganger i løpet av den første fem – årsperioden for å sikre jevn og god drift. Etter endt garantiperiode er det en fordel med service på anlegget hvert andre år (avhengig av plassering, bruk og innemiljø).

Bruk skjemaet under for å bestille service, eller ring oss.

Viktige servicepunkter ved hovedservice:

  • Visuell kontroll av anlegget
  • Sjekke brakketer og vibrasjonsdempere på ute del
  • Sjekke eventuell gass lekkasje
  • Sjekke evt. rust og oksidering på utedel
  • Galvanisk korrosjon av elektrisk anlegg
  • Funksjonskontroll
  • Rengjøringav filter på innedel
  • Boning av utedelen
  • Bytte batterier i fjernkontrollen
  • Rengjøring av kjøleribber på utedelen

Er det mistanke om dårlig kjøling aller varme funksjon på pumpen skal det måles med manometer.

Bergen Varmepumpeservice AS

Pris for service på varmepumpe

Service
Fra 1590,- 1 stk service

Evt. reparasjoner utover garantien vil komme i tillegg.

5 års garanti på varmepumper*
*For at vår produktgaranti på 5 år skal gjelde må din varmepumpe ha service annet hvert år for at du skal ha full garanti.

Hva kan du selv gjøre for å vedlikeholde din varmepumpe?

Innedel – filtervask

Filtrene taes ut, støvsuges og vaskes lett i vanlig lunkent vann. Tidsintervallet mellom filtervasken kan variere noe avhengig av miljøet pumpen står i.

Mens det aktive elektrostatiske filteret i våre modeller varer hele varmepumpens levetid (12 – 15 år), bør filtre i andre konvensjonelle varmepumper byttes hver 6.-12. måned for å opprettholde filtreringseffekten.

Utedel – forsiktig vask

Utedelen holdes ren med en myk børste, eventuelt forsiktig spyling på finnenes utedel.

NB! Ikke bruk høytrykkspyler på utedel da dette vil kunne brette aluminiumsfinnene og det er risiko for fukt i styresystemet. Benyttes hageslange bør det kun spyles på skrå nedover med begrenset trykk.