Fossil olje/parafin blir forbudt

Fra 2020 er det ikke lengre lov å bruke fossil olje eller parafin til oppvarming av boliger i Norge. Det ble bestemt i klimaforliket som ble vedtatt den 7. juni 2012. Dette er en del av handlingsplanen for å kutte klimagassutslipp i Norge. De fleste oljefyringsanlegg og parafinbrennere i Norge er installert i tidsrommet 1945 til 1973. Dette er anlegg som er teknisk sett utrangert og lite effektive.

De boliger som fortsatt varmes opp med olje- eller parafin er samtidig de som har høyest fyringskostnader. Den største faren med oljefyringsanlegg er lekkasje fra oljetank til grunnen. Hvis dette skjer på din eiendom kan det koste deg opp mot 1 million kroner i opprydningskostnader.

Ønsker du informasjon vedrørende hvordan vi kan hjelpe deg i henhold til forbudet?

Bra for miljøet å skifte til varmepumpe

Oljefyring i Norge har tradisjonelt vært en betydelig kilde til energiforbruket i Norge. Oppvarming av boliger med olje, parafin og fossilgass medfører i tillegg årlige utslipp av ca. 2 millioner tonn CO2. Det tilsvarer utslippene fra ca. 800 000 biler. Noe av det mest effektive og fornuftige du som privatperson kan gjøre er å bytte fra fossil oppvarming til fornybar energi.

I takt med at faren for oljelekkasjer fra de rundt 300 000 nedgravde oljetankene i Norge øker, vokser interessen for alternative miljø og energi økonomiske løsninger. Det har fra myndighetenes side lenge vært fokus på den potensielle forurensningsfaren som disse, i stadig økende grad aldrende tankene, utgjør i forhold til miljø.

Beregninger som statens forurensningstilsyn har utført viser at det årlig kan forventes ca 2000 lekkasjer fra slike tanker her i landet.

Skadepotensialer er størst for lekkasjer som går til grunnvann, vassdrag og sjøområder, men også områder med tettbygde strøk kan bli sterkt berørt av slike utslipp. Det har allerede per i dag vært eksempler på store skader blant annet med riving av hus og totalsanering av tomtegrunn, ifølge informasjonsdirektør Jack Frostad i IF forsikring

Hvis du velger varmepumpe vil du ha en miljøvennlig oppvarming og samtidig redusere dine fyringskostnader betydelig. Varmepumpe vil også være enklere for deg da du slipper å tenke på å bestille en tankbil som skal komme for å fylle opp din olje- eller parafintank. Når du bytter fra oljefyring til varmepumpe vil du også bidra til mindre lokal luftforurensing i ditt nærområde til glede for deg og dine naboer.

Hvilken varmepumpe bør jeg velge?

Hvis du i dag har en parafinkamin kan du bytte ut denne med en luft/luft varmepumpe. Dersom parafinkaminen er i god teknisk stand kan du også beholde denne og kun bruke den på svært kalde dager som et supplement til varmepumpen. For deg som har et oljefyringsanlegg tilkoblet radiatorer eller vannbåren gulvvarme vil det gunstigste være å skifte ut anlegget med en vann/vann eller luft/vann varmepumpe. Norges astma- og allergiforbund anbefaler vannbåren varme for et best mulig innemiljø i boligen.

Kostnader ved å skifte til varmepumpe

Dersom oljefyringsanlegget uansett må byttes ut vil merkostnadene ved å installere varmepumpe fremfor ny oljebrenner ofte være tjent inn i løpet av få år. Det er slik at kostnadene ved å bytte ut et oljefyringsanlegg med varmepumpe varierer relativt mye.

Hvis hele oljefyringanlegget med tank skal fjernes vil dette utgjøre en merkostnad. I noen tilfeller får man også en merkostnad ved at deler av radiatorsystemet må oppgraderes. Det beste for deg som kunde er å få tilbud på hele jobben fra et firma og gi dette firmaet ansvaret for å koordinere i forhold til eventuelle underleverandører.

Er det noe spesielt jeg bør huske på ved bytte til varmepumpe?

En varmepumpe vil være mest effektiv hvis man kan ha en lavere temperatur på vannet i radiatorene enn ved oljefyring. Derfor er det viktig å få riktig vannmengde i systemet og å få innjustert varmeanlegget riktig i forhold til utetemperatur. I noen tilfeller kan det også lønne seg å bruke spesialprodukter for å fjerne groe i gamle radiatoranlegg. Dette medfører en bedre vanngjennomstrømning og bedre effekt av varmepumpen. Vurderer man å investere i et rensesystem må man vurdere kostnadene i forhold til behovet sammen med en fagperson.

Det kan også i noen tilfeller lønne seg å sette inn noen nye radiatorer eller viftekonvektorer for å få bedre effekt av varmepumpen. Be din forhandler/installatør om råd vedrørende dette.