OFTE STILTE SPØRSMÅL OM VARMEPUMPER

Hvordan fungerer en varmepumpe?

Varmepumper inneholder en væske med såpass lavt kokepunkt at det kan begynne å koke ved -20 grader. På grunn av dette trenger varmepumper bare en uteluft temperatur høyere enn dette for å koke væsken. Gassen som kommer av at væsken kokes får økt trykk, noe som øker temperatur og kokepunkt, og blir deretter avkjølt som gjør det om til en væske igjen. Varmen som blir frigjort i avkjølingsprosessen blir brukt til å varme huset ditt.

Hvor mye kan man spare ved å ha en varmepumpe?

Ved å ha varmepumpe kan en spare inntil 70% på strømutgiftene.

Hva er nordisk modell av varmepumper?

Det kalde og varierte klimaet i Norden stiller tøffere krav til varmepumper – blant annet at de skal virke godt også i sprengkulde. Derfor har en rekke produssenter utviklet nordiske modeller av sine luft-til-luft-varmepumper.

Det handler særlig om at varmepumpene skal:

· Virke godt i kulda.

De fleste nordiske modellene kan hente varme fra uteluft ned mot – 25 °C.

· Gi effektiv og robust avriming.

Rim på utedelen av varmepumper er normalt i Norge. Fuktighet i uteluft vil danne rim på utedelen når det er kaldere enn ca +5°C. Denne rimen må fjernes med jevne mellomrom. Vannet fra denne avrimingen må renne bort i stedet for å fryse, så derfor har nordiske modeller ferdig montert varmekabel i bunnpannen på utedelen. I tillegg til dette er styringen optimalisert for å håndtere dette på best mulig måte.

· Spare mest mulig energi i løpet av året

Nordiske modeller er utviklet for å gi høyest mulig energisparing i vårt klima. Et viktig mål for energisparing er årsvarmefaktor, som forteller hvor mye mer varme en varmepumpe gir i løpet av året enn hva den bruker av strøm. Teoretisk årsvarmefaktor (SCOP) oppgis på varmepumpenes energimerke, for ulike klimasoner.

Monterer dere varmepumper som er kjøpt et annet sted?

Nei, vi monterer ikke varmepumper som er kjøpt andre steder. Men ta kontakt med oss så kan vi deg ett godt tilbud på varmepumpe og montering.

Blir innendørsluften bedre med en varmepumpe?

Ja, luften blir bedre med en varmepumpe. Luften inne blir renset og det blir mindre svevestøv.

Hva er deres garanti på varmepumper?

Alle våre varmepumper har 5 års garanti.

Hvor mye lyd lager en varmepumpe?

En varmepumpe lager ca. 18-20 desibel med lyd, noe som er lavt.

Hva er R32-gass?

R32 er en gass som driver prosessen i en varmepumpe på en effektiv måte. R32 har bedre miljøprofil enn flere vanlige alternativer.

For varmepumper i boliger har det vært vanlig å bruke hydrofluor-karboner (HFK), såkalte F-gasser, i selve oppvarmingsprosessen. Ulempen med disse gassene er at de bidrar til global oppvarming hvis de slipper ut i atmosfæren.

Mange produsenter av varmepumper for boliger har gått over til å bruke R32. Dette er også en F-gass, men den bidrar betydelig mindre til global oppvarming hvis den slippes ut. Globalt oppvarmingspotensial er omtrent en tredjedel så stort som det vanligste alternativet i boligvarmepumper (R410A).

En riktig montert varmepumpe lekker ikke gass til omgivelsene. Alle som monterer eller demonterer varmepumper med R32 må ha gyldig F-gass-sertifikat.

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM SERVICE PÅ VARMEPUMPER

Hvor ofte trenger en varmepumpe service?

Hvor ofte en bør ha service på varmepumpen er avhengig av om pumpen er i en bedrift/stort lokale eller i en enebolig. Bedrifter bør ha service på varmepumpen hvert år og eneboliger annet hvert år.

En varmepumpe trenger service annet hvert år privat, hvert år bedrift

Hva blir gjort på en service?
  • Visuell kontroll av anlegget
  • Sjekke brakketer og vibrasjonsdempere på ute del
  • Sjekke eventuell gass lekkasje
  • Sjekke evt. rust og oksidering på utedel
  • Galvanisk korrosjon av elektrisk anlegg
  • Funksjonskontroll
  • Rengjøringav filter på innedel
  • Dyprens av innedel
  • Dyprens av utedel
  • Rengjøring av kjøleribber på utedelen
Hva kan skje hvis man ikke har service?

Pumpen svekkes over tid noe som gjør at du får dårligere effekt. Ved service får du samme effekt som når pumpen var ny.

Hva koster service på varmepumpe?

Vi tilbyr service for kr 1850,- / 1750,- med avtale for 1 stk service. Evt. reparasjoner utover garantien vil komme i tillegg.

Hva er fordelene med service?

Fordelen med service på varmepumpen er at den lever lenger og fungerer bedre.

Ytelsen til varmepumpen blir bedre.

Er det noe dere ikke reparerer?

Vi fikser det meste bortsett fra kompressoren. Er kompressoren ødelagt må man ha ny varmepumpe.

Kan dere reparere ulyd fra viften?

Ulyd fra viften kan repareres. Det er bare å ta kontakt med oss!

Stiller dere med elektriker?

Ja, vi kan også skaffe elektriker om det er behov for det under monteringen av varmepumpen.