Varmepumper

Hvordan fungerer en varmepumpe?

Varmepumper inneholder en væske med såpass lavt kokepunkt at det kan begynne å koke ved -20 grader. På grunn av dette trenger varmepumper bare en uteluft temperatur høyere enn dette for å koke væsken. Gassen som kommer av at væsken kokes får økt trykk, noe som øker temperatur og kokepunkt, og blir deretter avkjølt som gjør det om til en væske igjen. Varmen som blir frigjort i avkjølingsprosessen blir brukt til å varme huset ditt.

Hvor mye kan man spare ved å ha en varmepumpe?

Ved å ha varmepumpe kan en spare inntil 70% på strømutgiftene.

Monterer dere varmepumper som er kjøpt et annet sted?

Nei, vi monterer ikke varmepumper som er kjøpt andre steder. Men ta kontakt med oss så kan vi deg ett godt tilbud på varmepumpe og montering.

Blir innendørsluften bedre med en varmepumpe?

Ja, luften blir bedre med en varmepumpe. Luften inne blir renset og det blir mindre svevestøv.

Hva er deres garanti på varmepumper?

Alle våre varmepumper har 5 års garanti.

Hvor mye lyd lager en varmepumpe?

En varmepumpe lager ca. 18-20 desibel med lyd, noe som er lavt.

Service

Hvor ofte trenger en varmepumpe service?

Hvor ofte en bør ha service på varmepumpen er avhengig av om pumpen er i en bedrift/stort lokale eller i en enebolig. Bedrifter bør ha service på varmepumpen hvert år og eneboliger annet hvert år.

En varmepumpe trenger service annet hvert år privat, hvert år bedrift

Hva blir gjort på en service?

  • Visuell kontroll av anlegget
  • Sjekke brakketer og vibrasjonsdempere på ute del
  • Sjekke eventuell gass lekkasje
  • Sjekke evt. rust og oksidering på utedel
  • Galvanisk korrosjon av elektrisk anlegg
  • Funksjonskontroll
  • Rengjøringav filter på innedel
  • Dyprens av innedel
  • Dyprens av utedel
  • Rengjøring av kjøleribber på utedelen

Er det mistanke om dårlig kjøling aller varme funksjon på pumpen skal det måles med manometer.

Servicemedarbeideren kommer med gode råd og tips til hvordan man optimaliserer bruken av pumpen.

Hva kan skje hvis man ikke har service?

Pumpen svekkes over tid noe som gjør at du får dårligere effekt. Ved service får du samme effekt som når pumpen var ny.

Hva koster service på varmepumpe?

Vi tilbyr service for kr 1790,- / 1590,- med avtale for 1 stk service. Evt. reparasjoner utover garantien vil komme i tillegg.

Hva er fordelene med service?

Fordelen med service på varmepumpen er at den lever lenger og fungerer bedre.

Ytelsen til varmepumpen blir bedre.

Er det noe dere ikke reparerer?

Vi fikser det meste bortsett fra kompressoren. Er kompressoren ødelagt må man ha ny varmepumpe.

Kan dere reparere ulyd fra viften?

Ulyd fra viften kan repareres. Det er bare å ta kontakt med oss!

Stiller dere med elektriker?

Ja, vi kan også skaffe elektriker om det er behov for det under monteringen av varmepumpen.