OM BERGEN VARMEPUMPESERVICE

Vårt mål er å utvikle Bergen Varmepumpeservice AS til å bli best på service og oppfølging. På den måten skal vi vokse.

Bergen Varmepumpeservice AS er blant regionens eldste varmepumpespesialister, og har over 17 år med erfaring fra bransjen bak oss. Bedriften eies og drives av Ronny F. Torgersen og Marit Fjæreide. Våre montører er utdannet gjennom Novap for montering av luft–luft pumper,  igangkjøring og feilsøking. Vi har produktkunnskap og bred erfaring innenfor varmefordeling og ENØK, og alle våre montører er F-gass sertifisert. Alt arbeid utføres faglig og forskriftsmessig.

Vi setter stor verdi i å kunne bruke vår kunnskap til å finne de riktige produktene som er tilpasset hver enkelt kunde.
Vi følger med på utviklingen som finner sted i vår bransje, og bestreber kontinuerlig å gi våre kunder de beste tilgjengelige produktene til enhver tid.

Visjon

Vi skal oppnå god lønnsomhet og utvikle en stigende vekst. Dette skal vi gjøre ved å dekke våre kunders behov, for mer lønnsomme energi kilder. Bergen Varmepumpeservice AS skal yte god service, gi maksimal oppfølgning, slik at vi gir kundene en langsiktig trygghet.