VURDERER DU Å KJØPE VARMEPUMPE?

Investering i en varmepumpe til din bolig eller lokale er noe de færreste angrer på. I Norge alene har det blitt installert over 1.000.000 varmepumper, noe som er en sterk indikasjon på at dette er noe som har kommet for å bli.

Gode grunner til å velge varmepumpe

En varmepumpe sparer energi og penger for deg, den er miljøvennlig, enkel å bruke, gir god komfort og godt inneklima – og den kan brukes til kjøling. En varmepumpe gir deg mange fordeler. Varmepumpe brukt til oppvarming utnytter energi fra solen som er lagret i jord, fjell, luft eller vann. Å bruke denne energien er både økonomisk gunstig og miljøvennlig.

Spar penger

Varmepumper gir lavere energiutgifter

Siden en varmepumpe som regel gir tre til fem ganger mer kW varme enn hva den bruker i strøm, vil besparelsen ofte være svært god. Ved installasjon av varmepumpe som erstatning for tradisjonell elektrisk oppvarming er det ikke uvanlig å spare over 9.000 kWh i året.

Hvor mye energi og penger du kan spare med en varmepumpe i din bolig, avhenger av mange forhold, som:

  • hvor stor boligen din er
  • hvor høyt energiforbruk du har
  • hvor godt isolert boligen din er
  • om varmepumpen er riktig dimensjonert
  • hvordan klimaet er der du bor
  • hvilken varmepumpe du velger
  • pris på strøm, olje, parafin og ved

Når du kjøper en varmepumpe, må du investere en del mer enn for flere andre oppvarmingsløsninger. Men hver måned får du en betydelig lavere strømregning, og etter noen år er investeringen i varmepumpen nedbetalt. Da sitter du igjen med ren netto besparelse sammenlignet med alternativ oppvarming. I tillegg blir du mindre utsatt for svingninger i energiprisene, siden forbruket går ned når du har varmepumpe.

Miljøvennlig

Varmepumper er miljøvennlige

Varmepumpen utnytter energien svært effektivt, og er derfor et miljøvennlig alternativ til andre oppvarmingsløsninger.

Varmepumper kan erstatte fossil oppvarming med olje og gass, og dermed redusere klimagassutslipp. Når varmepumper erstatter elektrisk oppvarming, frigjør de elektrisitet som for eksempel kan brukes i miljøvennlige elbiler. På denne måten vil en mer effektiv bruk av elektrisitet også bidra til reduserte klimagassutslipp. Varmepumper har ingen lokale utslipp, og trenger ingen lagring eller transport av brensel.

Enkel og effektiv

Varmepumper gir enkel og effektiv oppvarming av boligen

En varmepumpe trenger lite tilsyn, gir jevn og god temperatur og er enkel i bruk.

Flere varmepumper kan fjernstyres via internett, fra smarttelefon, nettbrett eller datamaskin. Har du en varmepumpe som er riktig montert, trenger den minimalt med ettersyn og lite vedlikehold.

Bedre inneklima

Varmepumper gir god komfort og godt inneklima

En varmepumpe kan bidra til bedre inneklima på ulike måter.

Norges Astma og Allergiforbund anbefaler oppvarming med varmepumpe.

Et godt inneklima kan være avgjørende for god helse og velvære. Temperatur, luftfuktighet og luftkvalitet spiller en rolle for hvor godt vi har det innendørs. Å investere i en luft-luft varmepumpe kan bidra til å forbedre inneklimaet ditt.

Luft-luft varmepumper utnytter energien i uteluften for å varme opp inneluften, og denne prosessen krever langt mindre energi enn tradisjonelle varmeløsninger. Når du reduserer energiforbruket i oppvarmingssesongen, kan du også se frem til lavere strømregninger samtidig som du reduserer miljøavtrykket ditt.

Kjøling

Varmepumper kan brukes til effektiv kjøling

De fleste varmepumper kan også brukes til kjøling, og du kan holde en komfortabel innetemperatur også på varme sommerdager.

Med en normal norsk sommer trenger varmepumpen minimalt med energi for å kjøle ned boligen din. Det skyldes at temperaturforskjellen Mellom uteluft og inneluft er liten, og at det bare er behov for kjøling noen få timer i døgnet.