Hva er R32-gass?

R32 er en gass som driver prosessen i en varmepumpe på en effektiv måte. R32 har bedre miljøprofil enn flere vanlige alternativer.

For varmepumper i boliger har det vært vanlig å bruke hydrofluor-karboner (HFK), såkalte F-gasser, i selve oppvarmingsprosessen. Ulempen med disse gassene er at de bidrar til global oppvarming hvis de slipper ut i atmosfæren.

Vis mer...

Mange produsenter av varmepumper for boliger har gått over til å bruke R32. Dette er også en F-gass, men den bidrar betydelig mindre til global oppvarming hvis den slippes ut. Globalt oppvarmingspotensial er omtrent en tredjedel så stort som det vanligste alternativet i boligvarmepumper (R410A).

En riktig montert varmepumpe lekker ikke gass til omgivelsene. Alle som monterer eller demonterer varmepumper med R32 må ha gyldig F-gass-sertifikat.

...Skjul

Hva er nordisk modell av varmepumper?

Det kalde og varierte klimaet i Norden stiller tøffere krav til varmepumper – blant annet at de skal virke godt også i sprengkulde. Derfor har en rekke produssenter utviklet nordiske modeller av sine luft-til-luft-varmepumper.

Det handler særlig om at varmepumpene skal:

· Virke godt i kulda.

De fleste nordiske modellene kan hente varme fra uteluft ned mot – 25 °C.

Vis mer...

· Gi effektiv og robust avriming.

Rim på utedelen av varmepumper er normalt i Norge. Fuktighet i uteluft vil danne rim på utedelen når det er kaldere enn ca +5°C. Denne rimen må fjernes med jevne mellomrom. Vannet fra denne avrimingen må renne bort i stedet for å fryse, så derfor har nordiske modeller ferdig montert varmekabel i bunnpannen på utedelen. I tillegg til dette er styringen optimalisert for å håndtere dette på best mulig måte.

· Spare mest mulig energi i løpet av året

Nordiske modeller er utviklet for å gi høyest mulig energisparing i vårt klima. Et viktig mål for energisparing er årsvarmefaktor, som forteller hvor mye mer varme en varmepumpe gir i løpet av året enn hva den bruker av strøm. Teoretisk årsvarmefaktor (SCOP) oppgis på varmepumpenes energimerke, for ulike klimasoner.

...Skjul

Fem gode grunner til å velge varmepumpe

En varmepumpe sparer energi og penger for deg, den er miljøvennlig, enkel å bruke, gir god komfort og godt inneklima – og den kan brukes til kjøling. En varmepumpe gir deg mange fordeler. Varmepumpe brukt til oppvarming utnytter energi fra solen som er lagret i jord, fjell, luft eller vann. Å bruke denne energien er både økonomisk gunstig og miljøvennlig.

1. Varmepumper gir lavere energiutgifter

Med en varmepumpe kan du spare 30-80 % av energien til oppvarming og varmt tappevann- ved å hente varme fra naturen på en smart måte.

Vis mer...

Hvor mye energi og penger du kan spare med en varmepumpe i din bolig, avhenger av mange forhold, som:

  • – hvor stor boligen din er
  • – hvor høyt energiforbruk du har
  • – hvor godt isolert boligen din er
  • – om varmepumpen er riktig dimensjonert
  • – hvordan klimaet er der du bor
  • – hvilken varmepumpe du velger
  • – pris på strøm, olje, parafin og ved

Når du kjøper en varmepumpe, må du investere en del mer enn for flere andre oppvarmingsløsninger. Men hver måned får du en betydelig lavere strømregning, og etter noen år er investeringen i varmepumpen nedbetalt. Da sitter du igjen med ren netto besparelse sammenlignet med alternativ oppvarming. I tillegg blir du mindre utsatt for svingninger i energiprisene, siden forbruket går ned når du har varmepumpe.

...Skjul

2. Varmepumper er miljøvennlige

Varmepumpen utnytter energien svært effektivt, og er derfor et miljøvennlig alternativ til andre oppvarmingsløsninger.

Vis mer...

Varmepumper kan erstatte fossil oppvarming med olje og gass, og dermed redusere klimagassutslipp. Når varmepumper erstatter elektrisk oppvarming, frigjør de elektrisitet som for eksempel kan brukes i miljøvennlige elbiler. På denne måten vil en mer effektiv bruk av elektrisitet også bidra til reduserte klimagassutslipp. Varmepumper har ingen lokale utslipp, og trenger ingen lagring eller transport av brensel.

...Skjul

3. Varmepumper gir enkel og effektiv oppvarming av boligen

En varmepumpe trenger lite tilsyn, gir jevn og god temperatur og er enkel i bruk.

Vis mer...

Flere varmepumper kan fjernstyres via internett, fra smarttelefon, nettbrett eller datamaskin. Har du en varmepumpe som er riktig montert, trenger den minimalt med ettersyn og lite vedlikehold.

...Skjul

4. Varmepumper gir god komfort og godt inneklima

En varmepumpe kan bidra til bedre inneklima på ulike måter.

Vis mer...

Norges Astma og Allergiforbund anbefaler oppvarming med vannbåren varme. Luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper som henter energi fra berg, jord eller sjø passer perfekt til dette.

Lavtemperatur vannbåren gulvvarme er det varmesystemet som gir best komfort, innemiljø og energibesparelse. Med en luft-til-luft-varmepumpe får du også et bedre inneklima – innedelen fungerer som en effektiv luftrenser ved å filtrere vekk støvpartikler. Det er forskjell på egenskapene i forhold til luftrensing på ulike varmepumpemodeller.

...Skjul

5. Varmepumper kan brukes til effektiv kjøling

De fleste varmepumper kan også brukes til kjøling, og du kan holde en komfortabel innetemperatur også på varme sommerdager.

Vis mer...

Med en normal norsk sommer trenger varmepumpen minimalt med energi for å kjøle ned boligen din. Det skyldes at temperaturforskjellen Mellom uteluft og inneluft er liten, og at det bare er behov for kjøling noen få timer i døgnet.

...Skjul